Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Afgevaardigden voor de Ouders
Reinhilde Appermans

Afgevaardigden voor het Personeel
Bilzen: Baerten Veerle
Waltwilder: Duelen Raymond

Afgevaardigden voor de Lokale Gemeenschap
Bilzen: Catherine Bailyu
Waltwilder: François Jacobs
Raadgever-adviseur: Sauwens Guido

Contactgegevens  (login met wachtwoord “adres”)

De verslagen van de schoolraad liggen ter inzage op het secretariaat van de school.
U kan ze inzien na afspraak met de directie.