Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school.  Ze bestaat uit 3 geledingen nl. oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap.  Ze heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.  Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Art. 2 § 4 Onderwijsvlaanderen.be/schoolraad

Afgevaardigden voor de Ouders
Linda en Eva

Afgevaardigden voor het Personeel
Bilzen: Baerten Veerle
Waltwilder: Duelen Raymond

Afgevaardigden voor de Lokale Gemeenschap
Bilzen: Appermans Reinhilde
Waltwilder: Jacobs François
Raadgever-adviseur: Directeur Dello Ward

De verslagen van de schoolraad liggen ter inzage op het secretariaat van de school.
U kan ze inzien na afspraak met de directie.