Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 1 leerling per klas die in het begin van het schooljaar door zijn/haar klasgenootjes verkozen wordt.
De leerlingenraad vergadert éénmaal per trimester samen met de directeur.
Alle leerlingen mogen onderwerpen aanbrengen bij hun klasafgevaardigde.